Välkommen till
Medborgarnas coronakommission

Coronapandemin har under våren 2020 visat att viktiga samhällsfunktioner brustit eller sviktat när de utsatts för stora påfrestningar. Problemen hänger samman med en lång period av förändringar som försvagat den gemensamma välfärden redan före krisen. Därför är det viktigt att granska bristerna, och granskningen behöver ske underifrån. Bland vård- och omsorgspersonal, men även bland andra yrkesverksamma i särskilt samhällsviktiga funktioner, finns erfarenheter och berättelser som behöver dokumenteras och spridas.

Vilka är vi?

Initiativet till Medborgarnas coronakommission har tagits av Nätverket för Gemensam välfärd. Ett partipolitiskt och religiöst obundet nätverk av personer och organisationer som arbetat under många år för att försvara och utveckla den gemensamma välfärden. Läs mer om det på https://gemensamvalfard.se och https://gemensam.wordpress.com.

Vill du vara med i arbetet med Medborgarnas coronakommission? Titta på sidorna här intill så att du ser vad vi planerar att göra. Ta kontakt med oss genom att skriva till kommission2020@gmail.com.

Läs den ursprungliga debattartikeln här: https://www.aftonbladet.se/debatt/a/wPaOq5/vi-granskar-krisen-fran-vart-hall--underifran

Här är artikelns 48 undertecknare, initiativtagare till medborgarkommissionen:

Monika König, läkare, Psykiatri Sydväst, Stockholm
Lars Taxén, aktiv i Nätverket för Gemensam Välfärd, Stockholm
Lars Henriksson, metallarbetare, Göteborg
Cecilia Verdinelli, förstärkningsläkare på Covid-IVA, Sahlgrenska, Göteborg
Lisa George-Svahn, infektionssjuksköterska, Rinkeby Vårdcentral
Vahide Yilmaz, förskolechef, Kista
John Lapidus forskare i ekonomisk historia, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Elsa Hälinen, undersköterska, Södersjukhuset/Stockholm
Birgitta Henriksson, pensionerat vårdbiträde, Stockholm
Katja Raetz, specialistsjuksköterska, Stockholm
Lena Kullman, specialistsjuksköterska, Stockholm
Mattis Nilsson, anestesisjuksköterska, Västernorrland
Tina Engvall, sjuksköterska, Karolinska sjukhuset, Huddinge
Christian Hermansson Plaçon, specialistsjuksköterska, Stockholm
Darius Barimani, ST-läkare i kirurgi, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
Roya Hakimnia, ST-läkare i allmänmedicin, Rinkeby vårdcentral
Sten Axelsson Fisk, ST-läkare gynekologi/obstretrik, Lund
Jan Halldin, läkare i allmän psykiatri och socialmedicin, Stockholm
Kai Berghdahl, f d vårdbiträde och förskolepedagog, Stockholm
Merit Aguirre, lärare, Uppsala
Maria Dexborg, socionom och människorättsaktivist, Malmö
Ann-Marie Strömberg, socionom, Stockholm
Anne Sörman, präst i Svenska Kyrkan och #metoo-aktivist, Stockholm
John Stigmar, personligt ombud, PO Skåne
Håkan Jarmar, styrelsemedlem i Riksförbundet Social och Mental Hälsa (RSMH) Stockholm/Gotland
John Andersson, f d distriktsordförande Riksförbundet Social och Mental Hälsa (RSMH) i Skåne
Sven-Olof Johansson, f d socialdirektör, Lund
Maria Sundvall, pensionerad psykiater, Botkyrka
Pia Sandqvist, vice ordförande för Stöttepelaren – förening för ensamkommande unga
Faiaz Dowlatzai, ordförande för Ensamkommandes Riksförbund
Maria Werme, ordförande i nätverket SLUSSA, Västerås
Viktor Risling, organisationsansvarig i SEKO Stockholm
Irene Wanland, journalist, Stockholm
Eva Nikell, journalist och kvinnorättsaktivist, Stockholm
Janne Hägglöf, medlem i En annan vård är möjlig, Stockholm
Håkan Blomqvist, medlem i Välfärdsalliansen, Stockholm
Britta Ring, medlem i Nätverket för Gemensam Välfärd och Nätverket för Folk och Fred, Stockholm
Gunnar Lindholm - filmare och medlem i Nätverket för Gemensam Välfärd, Stockholm
Mia Stubbendorff, medlem i Tantpatrullen, Stockholm
Monika Thelin, Lapplandsupproret
Jonna Wigandt, utemiljöarbetare, Stockholm
Ulla Bertling, medlem i #Psychologistsforfuture, Stockholm
Arne Johansson, ledamot i Norra Järva Stadsdelsråd
Göran Dahlgren f d folkhälsoråd på Socialdepartementet, Stockholm
Gunnar Ågren f d GD Statens Folkhälsoinstitut
Christer Hogstedt, professor och fd forskningschef Statens folkhälsoinstitut
Åke Sandberg, professor emeritus, organisationsforskare, Stockholm
Töres Theorell, professor emeritus i psykosocial medicin, Stockholm

Senaste nytt -

från nyheter, rapporter, press med mera.

2022-02-23

Medborgarkommissionens slutrapport är klar

På fredag, 25 februari, lanserar regeringens Coronakommission sin slutrapport. Idag publicerar Medborgarnas Coronakommission vår slutrapport efter nästan två års ideellt nätverksarbete efter devisen "vi granskar krisen underifrån".
2022-02-22

"Det var uppenbart att ingen lyssnade..."

Nu är slutrapporten från Medborgarnas Coronakommission klar. Den är tänkt som ett komplement till slutrapporten från regeringens officiella Coronakommission som offentliggörs på fredag 25 februari.
2022-02-07

Asylsökande och papperslösa i coronapandemin - delrapport från Medborgarnas coronakommission

Ett samhälle är bara så starkt som den svagaste länken, brukar det sägas. Humanitära organisationer använder sig i katastrofsituationer av filosofin att alltid tänka på den mest utsatta så att alla kommer med. No one is safe until everyone is safe. Så skriver arbetsgruppen kring asylfrågor inom Medborgarkommissionen i förordet till sin delrapport.
2022-02-07

Två nya delrapporter till Medborgarkommissionens slutrapport

Medborgarnas coronakommission kommer att publicera sin slutrapport efter två och ett halvt års ideellt arbete i anslutning till att regeringens Coronakommission släpper sin slutsatser. Nyligen har två delrapporter publicerats på www.medborgarkommission.se/rapporter. En är en kortare text om klimatfrågorna i pandemin, och en är en rapport om situationen för asylsökande och papperslösa under samma period.
2022-01-17

Klimatet och Coronapandemin - delrapport från Medborgarnas coronakommission

Coronapandemin liksom klimatförändringarna utgör globala kriser som hotar existentiella mänskliga behov. Vi kan lära av pandemins förhoppningsvis mer kortsiktiga effekter på våra samhällen för att bättre förstå vilka förändringar de mer långsiktiga klimatförändringarna kommer att medföra.

Det finns alternativ...

Vi startar en medborgarkommission för att undersöka krisens verkningar underifrån och utarbeta konkreta förslag till förändringar. 

Vill du vara med? Anmäl dig till en temagrupp.
medborgarkommission.se/temagrupper