Välkommen till
Medborgarnas coronakommission

Vi granskar krisen underifrån!

Coronapandemin har under våren 2020 visat att viktiga samhällsfunktioner brustit eller sviktat när de utsatts för stora påfrestningar. Problemen hänger samman med en lång period av förändringar som försvagat den gemensamma välfärden redan före krisen. Därför är det viktigt att granska bristerna, och granskningen behöver ske underifrån. Bland vård- och omsorgspersonal, men även bland andra yrkesverksamma i särskilt samhällsviktiga funktioner, finns erfarenheter och berättelser som behöver dokumenteras och spridas.

Vilka är vi?

Initiativet till Medborgarnas coronakommission har tagits av Nätverket för Gemensam välfärd. Ett partipolitiskt och religiöst obundet nätverk av personer och organisationer som arbetat under många år för att försvara och utveckla den gemensamma välfärden. Läs mer om det på https://gemensamvalfard.se och https://gemensam.wordpress.com.

Vill du vara med i arbetet med Medborgarnas coronakommission? Titta på sidorna här intill så att du ser vad vi planerar att göra. Ta kontakt med oss genom att skriva till kommission2020@gmail.com.

Djupgående förändringar i samhällsservicen

Problemen har varit kända långt före coronapandemin men de har sällan tagits på allvar trots utredningar, fackliga krav och forskningsresultat. Just-in-time-system och en tro på att allt går att mäta och räkna kvantitativt har på ett djupgående sätt förändrat strukturerna inom vård, omsorg, utbildning och annan samhällsservice. Viruspandemin har synliggjort vilka effekter dessa förändringar för med sig i en allvarlig samhällskris.

Det finns alternativ...

Vi startar en medborgarkommission för att undersöka krisens verkningar underifrån och utarbeta konkreta förslag till förändringar. 

Vill du vara med? Anmäl dig till en temagrupp.
medborgarkommission.se/temagrupper