Här publicerar vi teckningar, bilder och illustrationer som har ett samband med Medborgarkommissionens arbete. OBS att verken inte kan användas utan tillåtelse av den som har gjort dem. Kontakta eva.nikell2@gmail.com om du vill veta mer.