Kalender

Här publicerar vi konferenser, möten, konserter och annat som Medborgarkommissionen arrangerar eller är delaktig i.
För att se alla evenemang kan du gå till kalendervyn till höger.

CalendarList
Tis 8 dec 2020 18:00

Post Corona-seminarium - Vad är utveckling?

Plats: ABF-huset, Katasalen, Sveavägen 41, Stockholm

Coronapandemin har synliggjort en lång rad brister i det moderna, utvecklade samhället som medfört stora problem för olika delar av befolkningen, inte minst för de mest ekonomiskt och socialt sårbara grupperna. Vilken sorts utveckling vill vi egentligen ha inom utbildning, arbetsmarknad och bostadspolitik? Vilken typ av ekonomisk tillväxt krävs för att säkerställa samhällsutvecklingen? Vad innebär ordet ”utveckling”?

Stefan de Vylder, nationalekonom och författare, Tord Björk, miljöaktivist, Arne Johansson, ordförande i Norra Järvas stadsdelsråd och Mariam Nordmark från Tensta Grönt Initiativ samtalar om olika perspektiv på hållbar utveckling. Samtalsledare är Eva Nikell och Kjell Östberg.

Katasalen tar 50 personer på ett coronasäkert sätt. Seminariet kommer även att streamas i realtid och filmas för att kunna tas del av senare. Välkommen att anmäla dig – ange om du vill vara på plats eller följa seminariet digitalt. Anmäl dig här. 

Läs om Norra Järvas 34-punktsprogram här

Arrangörer: Medborgarnas coronakommission, Arena Idé, ABF Sveavägen.

Tis 10 nov 2020 18:00

Post Corona-seminarium - Vårdkrisen – en fråga om resurser?

Plats: ABF-huset, Katasalen, Sveavägen 41, Stockholm

Coronakrisen har synliggjort omfattande brister inom äldreomsorg och sjukvård. Är det en resursfråga eller handlar det om verksamheternas organisering? Vilken roll spelar personalens arbetsvillkor och delaktighet i vårdens resultat? Är hälso- och sjukvården på ett jämlikt sätt till för alla? Vilka förändringar skulle behöva genomföras?

Lars Taxén, författare till rapporten om Skottlands sjukvård, Roya Hakiminia, ST-läkare vid Rinkeby vårdcentral, Katja Raetz, specialistsjuksköterska på vårdcentral i Nynäshamn, Irene Fredriksson, volontär hos Läkare i världen. Samtalsledare är Eva Nikell och Kjell Östberg. Katasalen tar 50 personer på ett coronasäkert sätt.

Seminariet kommer även att streamas i realtid och filmas för att kunna tas del av senare. Välkommen att anmäla dig – ange om du vill vara på plats eller följa seminariet digitalt. Anmäl dig här. 

Läs mer om Skottlands sjukvårdsystem här  

Arrangörer: Medborgarnas coronakommission, Arena Idé, ABF Sveavägen

Fre 6 nov 2020

Medborgarkommissionen medverkar vid filmfestival

Lars Taxén, som skrivit rapporten om Skottlands sjukvård, medverkar vid Arbetarfilmfestivalen i Malmö, som äger rum 6-8/11 2020. Festivalen, som är ett nordiskt samarbete, har devisen "Tre dagar av FILMER och SAMTAL som får dig att GLÄDJAS, ILSKNA och ORGANISERA". Filmfestivalen är offentlig i digital form, en länk kommer senare. Arbetar Filmfestivalen: https://www.nlff.se

Ons 28 okt 2020

Medborgarkommissionen medverkar vid kommunalarbetarekonferens

Lars Taxén, som skrivit rapporten om Skottlands sjukvård, medverkar vid en webborganiserad konferens för Kommunals Nordiska Samarbete. Temat är offentliga tjänster av goda kvalitet i hela landet. Konferensen är inte offentlig.

Tor 22 okt 2020 18:00

Post Corona-seminarium - Granskning underifrån, utifrån eller på bredden?

Plats: ABF-huset, Palmesalen, Sveavägen 41, Stockholm

I juni lanserades Medborgarnas coronakommission som ett samarbete mellan nätverket Gemensam Välfärd och andra krafter. Den 30 september skickade medborgarkommissionen in sin första delrapport till regeringens granskningskommission. Vad säger den rapporten? Varför behövs en medborgarkommission för att granska coronakrisens effekter och vad kan den åstadkomma?

Marianne Berg Ekbom presenterar Medborgarkommissionens äldreomsorgsrapport. Aktiva i Medborgarkommissionen berättar om arbetet och diskuterar vad som är viktigast att koncentrera krafterna på. Samtalsledare är Eva Nikell och Kjell Östberg.

Palmesalen tar 35 personer på ett coronasäkert sätt. Seminariet kommer även att streamas i realtid och filmas för att kunna tas del av senare. Välkommen att anmäla dig – ange om du vill vara på plats eller följa seminariet digitalt. Anmäl dig här.

Läs mer om äldreomsorgsrapporten här 

Arrangörer: Medborgarnas coronakommission, Arena Idé, ABF Sveavägen.

Ons 30 sep 2020

Äldreomsorgsrapport inskickad till regeringens granskningskommission

Den bygger på vittnesmål och andra fakta om tillståndet inom äldreomsorg, hemtjänst och äldresjukvård. Läs mer här