Kalender

Här publicerar vi konferenser, möten, konserter och annat som Medborgarkommissionen arrangerar eller är delaktig i.
För att se alla evenemang kan du gå till kalendervyn till höger.

CalendarList
Tor 21 jan 2021 18:00

Hur får vi en jämlik skola?

Det var länge sen den svenska skolan kunde klassas som jämlik och likvärdig. Vi ser allt större klyftor och skillnader mellan olika svenska skolor. Elever får helt enkelt väldigt olika förutsättningar beroende på vilken skola de går i, något som kan påverka hela livet. Detta samtidigt som den svenska skolan mer och mer anpassas till marknaden.

Hur påverkas likvärdigheten i svensk skola av friskolornas vinstintresse? Vem är vinnare och förlorare i det svenska skolsystemet? Hur får vi den svenska skolan att bli jämlik?

Välkommen på livesänt panelsamtal.  Klicka på länken för att komma till facebook och samtalet. 

Medverkande: Linnea Lindquist, rektor och författare - Johan Enfeldt, representant för Nätverket för en likvärdig skola - Daniel Riazat, utbildningspolitisk talesperson (V) - Tina Kratz, ledamot utbildningsnämnden Stockholms stad (V)

Moderator för samtalet är Eva Nikell, webbredaktör för Medborgarnas Coronakommission.

Arrangör: Vänsterpartiet Stockholms stad och ABF Stockholm Visa mindre

Tis 8 dec 2020 18:00

Post Corona-webbinarium - Vad är utveckling?

Plats: Webbinariet äger enbart rum digitalt med hänsyn tagen till smittskyddsrestriktionerna. 

Coronapandemin har synliggjort en lång rad brister i det moderna, utvecklade samhället som medfört stora problem för olika delar av befolkningen, inte minst för de mest ekonomiskt och socialt sårbara grupperna. Vilken sorts utveckling vill vi egentligen ha inom utbildning, arbetsmarknad och bostadspolitik? Vilken typ av ekonomisk tillväxt krävs för att säkerställa samhällsutvecklingen? Vad innebär ordet ”utveckling”?

Stefan de Vylder, nationalekonom och författare, Tord Björk, miljöaktivist, Arne Johansson, ordförande i Norra Järvas stadsdelsråd och Mariam Nordmark från Tensta Grönt Initiativ samtalar om olika perspektiv på hållbar utveckling. Samtalsledare är Eva Nikell och Kjell Östberg.

Webbinariet sänds kl 18 den 8 december. Hela panelen medverkar digitalt.  Klicka här för att komma in på webbinariet. 
Webbinariet kommer även att filmas och läggas ut på Medborgarkommissionens hemsida efter ett litet tag. 

Läs om Norra Järvas 34-punktsprogram här

Arrangörer: Medborgarnas coronakommission, Arena Idé, ABF Sveavägen.

Tis 10 nov 2020 18:00

Post Corona-webbinarium - Vårdkrisen – en fråga om resurser?

Plats: Webbinariet sker digitalt, via Zoom.

Coronakrisen har synliggjort omfattande brister inom äldreomsorg och sjukvård. Är det en resursfråga eller handlar det om verksamheternas organisering? Vilken roll spelar personalens arbetsvillkor och delaktighet i vårdens resultat? Är hälso- och sjukvården på ett jämlikt sätt till för alla? Vilka förändringar skulle behöva genomföras?

Lars Taxén, författare till rapporten om Skottlands sjukvård, Roya Hakiminia, ST-läkare vid Rinkeby vårdcentral, Katja Raetz, specialistsjuksköterska på vårdcentral i Nynäshamn, Irene Wanland, journalist med vårdfokus. Samtalsledare är Eva Nikell och Kjell Östberg. 

Webbinariet innebär att du kan följa panelens diskussioner i realtid och ställa frågor till deltagarna via chatten. Webbinariet filmas också för att kunna tas del av senare. Du som vill delta den 10 november kan kan logga in via länken härunder. 

Logga in till webbinariet här 

Läs mer om Skottlands sjukvårdsystem här  

Arrangörer: Medborgarnas coronakommission, Arena Idé, ABF Sveavägen

Lör 7 nov 2020

Medborgarkommissionen medverkar vid filmfestival

Göran Dahlgren, Lars Taxén och Gunnar Lindholm från Medborgarkommissionen medverkar vid Arbetar Filmfestivalen i Malmö. Programmet sänds digitalt till alla intresserade. Hör av dig till Nordic Labour Film Festival: https://www.nlff.se/ om du vill följa programmet.

Några programpunkter:

Lördag 7 november kl 12

FILM: "Fritt fall - en film om kulturarbetarnas situation under pandemin" av Gunnar Lindholm med bl a Simon Norrthon, ordf Teaterförbundet, Marika Lagercrantz, ordf KLYS, Grethe Rottböll, ordf Författarförbundet, Louise Hoffsten, Sven Wollter och Niklas Rådström, kombinerat, med diskussion. 

Söndag 8 november kl 13

FILM: Stockholms Sjukvårdsupprop (https://www.youtube.com/watch?v=K1crVqxpSmA) 

Styrningen av vårdsektorn: Göran Dahlgren, gästprofessor vid University of Liverpool, chef för Socialdepartementets sjukvårdsenhet och folkhälsoråd vid Folkhälsoinstitutet och WHO, är aktiv inom Nätverket för gemensam välfärd och medförfattare till boken Jämlik vård – en handlingsplan.

Styrning av omsorgen: Åsa Plesner (skriver rapporter om bl a äldreomsorgen på tankesmedjan Balans)

FILM: Hemtjänst och Corona av Gunnar Lindholm

Hur styrs Skottlands sjukvård? Lars Taxén, aktiv i Nätverket för Gemensam Välfärd och Medborgarnas Coronakommission har i ett jämförande perspektiv med Sverige skrivit en rapport om hur vården styrs i Skottland.

Wilma Brown, aktivist i skotska fackföreningen UNISON och vårdanställd inom NHS Skottland, ger en fördjupad beskrivning av den skotska modellen och hur den implementerades. 

PANELSAMTAL Moderator: Daniel Mathisen

Ons 28 okt 2020

Medborgarkommissionen medverkar vid kommunalarbetarekonferens

Lars Taxén, som skrivit rapporten om Skottlands sjukvård, medverkar vid en webborganiserad konferens för Kommunals Nordiska Samarbete. Temat är offentliga tjänster av goda kvalitet i hela landet. Konferensen är inte offentlig.

Tor 22 okt 2020 18:00

Post Corona-seminarium - Granskning underifrån, utifrån eller på bredden?

Plats: ABF-huset, Palmesalen, Sveavägen 41, Stockholm

I juni lanserades Medborgarnas coronakommission som ett samarbete mellan nätverket Gemensam Välfärd och andra krafter. Den 30 september skickade medborgarkommissionen in sin första delrapport till regeringens granskningskommission. Vad säger den rapporten? Varför behövs en medborgarkommission för att granska coronakrisens effekter och vad kan den åstadkomma?

Marianne Berg Ekbom presenterar Medborgarkommissionens äldreomsorgsrapport. Aktiva i Medborgarkommissionen berättar om arbetet och diskuterar vad som är viktigast att koncentrera krafterna på. Samtalsledare är Eva Nikell och Kjell Östberg.

Palmesalen tar 35 personer på ett coronasäkert sätt. Seminariet kommer även att streamas i realtid och filmas för att kunna tas del av senare. Välkommen att anmäla dig – ange om du vill vara på plats eller följa seminariet digitalt. Anmäl dig här.

Läs mer om äldreomsorgsrapporten här 

Arrangörer: Medborgarnas coronakommission, Arena Idé, ABF Sveavägen.

Ons 30 sep 2020

Äldreomsorgsrapport inskickad till regeringens granskningskommission

Den bygger på vittnesmål och andra fakta om tillståndet inom äldreomsorg, hemtjänst och äldresjukvård. Läs mer här