Nyheter

Här publicerar vi nyheter från kommissionens arbete eller aktiviteter, aktioner eller meddelanden från andra aktörer som berör kommissionens frågor. 
(1 träff)
Lör 1 maj 2021

Öppet brev till Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, regeringen m fl

Jag kan inte se annat än att sjuka patienter i Sverige för närvarande lämnas i sticket i onödan och att detta kan leda till att de kan komma onödigt sent till vården och därmed riskera att få sjukdomen i svårare form. Enligt min mening måste vi satsa på insatser för att ge stöd, vård och bedömning tidigt i förloppet, skriver läkaren Göran Högberg till myndigheterna och regeringen, efter erfarenheten av att själv ha blivit allvarsamt Covid-sjuk.

Till Olivia Wigzell, Johan Carlson, Anders Tegnell, Marie Morell, Anna-Lena Hogerud, Lena Hallengren mfl.

Hej!

Jag önskar att ni läser och reagerar på detta brev om behovet av tidig vårdkontakt vid COVID-1. Vaccinationer dröjer och många blir allvarligt sjuka i COVID-19. I början av mars blev jag sjuk i COVID-19 som sedan krävde inläggning med framgångsrikt resultat. Jag vill härmed utifrån målsättningen att göra de smittades förlopp lindrigare bidra med följande synpunkter.

Jag blev testad positiv tidigt i förloppet. Då ringde jag till vårdcentralen som sade att jag skulle hålla mig hemma, ta det lugnt och söka vård om jag blev sämre. Jag var högfebrig och trött dygnet runt och låg mest på rygg i någon slags halvdvala. På åttonde dagen blev jag sämre. Eftersom jag är läkare hade jag förberett mig med pulsoximeter (POX) som mäter syremättnad i blodet. Jag noterade sjunkande syremättnad och sökte vård akut.

Jag kan säga att om jag inte varit förberedd så hade jag lätt kunnat fortsätta att dåsa dag efter dag och kanske blivit riktigt allvarligt sjuk. Folkhälsomyndigheten säger i frågan: Det är mycket viktigt att stanna hemma när du känner dig sjuk. Om du inte klarar dig med egenvård i hemmet ska du ringa telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning.

Vi vet nu om COVID-19 att de flesta får den i lindrig form i cirka en vecka, men att en mindre grupp får en allvarlig försämring kring dag 6-8 på grund av en hyperinflammatorisk reaktion av immunförsvaret. Rätt vård så snart denna försämring börjar inträda förbättrar prognosen, vården består bland annat av steroider och proppförebyggande behandling. Att komma in i rätt tid vid försämring är alltså centralt för hur det kommer att gå. Det finns nu även evidens för att tidigt insatta inhalationssteroider kan minska risken för svår sjukdom. Att vila på magen förbättrar lungornas arbete.

Det är utifrån detta helt orimligt att patienter med misstänkt eller prov-verifierad COVID-19 lämnas åt sig själva utan vårdkontakt eftersom de har en potentiellt dödlig akut sjukdom. Det behöver inte vara så. På Åland följer man finska riktlinjer. Samtliga personer där testning visat infektion följs upp med regelbundna telefonkontakter med primärvårdens infektionsmottagning. Vid behov åker man hem och bedömer patienten, kollar kliniskt tillstånd, mäter syremättnad och lånar även ut POX (vilket är mycket bra vid familjekluster där alla då kan kolla sin syremättnad och rådgöra med primärvårdens infektionsmottagning). För patienter med riskfaktorer och allmänpåverkan insättes liberalt blodproppsförebyggande behandling.

Om patienterna bedöms vara rejält allmänpåverkade och eventuellt i behov av steroider remitteras dessa till sjukhuset. Alla exponerade närkontakter till de sjuka smittspåras av utbildade smittspårare och sätts i karantän fjorton dagar enligt smittskyddslagen och numera tas även PCR (virusprovtagning) dag 0 eller 1 samt dag 8. Sekundärfall fångas på detta sätt effektivt upp.

Jag kan inte se annat än att sjuka patienter i Sverige för närvarande lämnas i sticket i onödan och att detta kan leda till att de kan komma onödigt sent till vården och därmed riskera att få sjukdomen i svårare form. Enligt min mening måste vi satsa på insatser för att ge stöd, vård och bedömning tidigt i förloppet. Jag förstår inte hur det har blivit så tokigt att den som blir sjuk i COVID-19 inte erbjuds vårdkontakt redan från början. Men kanske finns exempel på tidig vård även i Sverige?

Den 6 april 2021

Göran Högberg leg läk, med dr, Maskinistgatan 15, 117 66 Stockholm