Nyheter

Här publicerar vi nyheter från kommissionens arbete eller aktiviteter, aktioner eller meddelanden från andra aktörer som berör kommissionens frågor. 
(1 träff)
Ons 16 dec 2020

Dags att börja bygga allianser för förändring...

När regeringens Coronakommission nu publicerat sin första delrapport – med fokus på äldreomsorg och äldresjukvård – kan vi konstatera att många av de slutsatser som regeringskommissionen drar ligger väl i linje med flera av medborgarkommissionens uppfattningar och de synpunkter som förs fram i våra olika debattartiklar. Nu är det dags att börja agera för förändring.

Medborgarnas coronakommission har i dagarna fått tre olika debattartiklar publicerade i tre olika tidningar. Äldreomsorgsgruppen lyfter fram vårt arbete med vittnesmål, intervjuer, debattartiklar och forskningsrön om strukturer och villkor inom äldreomsorg och sjukvård i Dagens Arena. Maria Sundvall och Lars Henriksson skriver om medborgarkommissionens egen äldreomsorgsrapport i dagens ETC och Eva Nikell baserar en artikel i Feministiskt Perspektiv på viktiga fakta i fackförbundet Kommunals rapport ”Pandemi på äldreboendet”.

När regeringens Coronakommission nu publicerat sin första delrapport – med fokus på äldreomsorg och äldresjukvård – kan vi konstatera att många av de slutsatser som regeringskommissionen drar ligger väl i linje med flera av medborgarkommissionens uppfattningar och de synpunkter som förs fram i våra olika debattartiklar.

Ta del av Coronakommissionens delrapport med mera här

Medborgarkommissionen kommer att fortsätta sitt arbete med att samla in vittnesmål och fakta om de strukturella problem som har bidragit till att göra pandemin till en social katastrof. Vi siktar på att bygga breda allianser med alla intresserade organisationer i det civila samhället, med berörda fackförbund och yrkesorganisationer samt andra intresserade aktörer för att utveckla ett välfungerande och solidariskt välfärdssystem.

Läs artikeln i Dagens ETC här

Läs artikeln i Feministiskt Perspektiv här

Läs artikeln i Dagens Arena här