Nyheter

Här publicerar vi nyheter från kommissionens arbete eller aktiviteter, aktioner eller meddelanden från andra aktörer som berör kommissionens frågor. 
(1 träff)
Ons 23 feb 2022

Medborgarkommissionens slutrapport är klar

omslag_ettan.jpg
På fredag, 25 februari, lanserar regeringens Coronakommission sin slutrapport. Idag publicerar Medborgarnas Coronakommission vår slutrapport efter nästan två års ideellt nätverksarbete efter devisen "vi granskar krisen underifrån".

Medborgarkommissionens slutrapport innehåller vittnesmål och forskningsuppgifter ur de främst berördas perspektiv - personal, vårdtagare, brukare, boende, asylsökande med flera. Våra förslag till förändring handlar om att vända på utvecklingen när det gäller styrsystem som just-in-time, kvantitativ effektivitet och andra produktivitetsprocesser hämtade från industrin. I stället vill vi sätta personalens och de berördas kunnande i centrum för kvalitet i samhällsservicen. Det handlar om arbetsplatsdemokrati men också om verksamhetens resultat. 

Ladda ner slutrapporten här