Nyheter

Här publicerar vi nyheter från kommissionens arbete eller aktiviteter, aktioner eller meddelanden från andra aktörer som berör kommissionens frågor. 
(1 träff)
Tis 12 jan 2021

Sjukvårdens problem

Om professionerna inte tillåts styra sjukvårdande verksamhet faller de etiska perspektiven bort och därmed börjar också sjukvården glömma bort vad som verkligen är viktigt, skriver läkaren och professorn vid Stockholms universitet, Thöres Teorell, i Dagens Arena.

För mig som tjänstgjorde som läkare i internmedicinsk verksamhet under 60-, 70- och 80-talen är skillnaderna i jämförelsen med dagens situation i en rad etiska avseenden påtagliga. En etisk lag som vi lärde oss då var att en läkare inte skall göra propaganda för sin egen verksamhet! Det fanns många skäl till detta, bland annat att kollegialt samarbete kan rädda liv för många patienter, medan konkurrens om patienterna i vissa avseenden kan vara direkt farlig för dem.

Vi läkare och andra i vårdprofessionerna måste också fråga oss hur vi har låtit detta hända.