Nyheter

Här publicerar vi nyheter från kommissionens arbete eller aktiviteter, aktioner eller meddelanden från andra aktörer som berör kommissionens frågor. 
(1 träff)
Mån 7 feb 2022

Två nya delrapporter till Medborgarkommissionens slutrapport

Medborgarnas coronakommission kommer att publicera sin slutrapport efter två och ett halvt års ideellt arbete i anslutning till att regeringens Coronakommission släpper sin slutsatser. Nyligen har två delrapporter publicerats på www.medborgarkommission.se/rapporter. En är en kortare text om klimatfrågorna i pandemin, och en är en rapport om situationen för asylsökande och papperslösa under samma period.

De två tidigare huvudrapporterna rör äldreomsorgen och sjukvården. Medborgarnas coronakommission arbetar nu med att sätta ihop de olika delrapporterna med andra texter, som exempelvis rör strukturfrågorna i samhället, eller frågor som rör arbetsvillkor och arbetsrättsliga frågor generellt. Vi återkommer med ett resultat i slutet av februari.