Nyheter

Här publicerar vi nyheter från kommissionens arbete eller aktiviteter, aktioner eller meddelanden från andra aktörer som berör kommissionens frågor. 
(1 träff)
Fre 7 maj 2021

Två nya filmer på Medborgarkommissionens hemsida

Titta på de senaste filmerna om sjukvård och LSS under rubriken "Video" här på medborgarkommission.se.

Skottlands sjukvård visar vägen

Medborgarkommissionens medarbetare Lars Taxén har vid åtskilliga tillfällen hållit föredrag om vad som skiljer Skottlands sjukvårdsmodell från den svenska, och varför Skottlands modell fungerar bättre och kan tjäna som inspiration för Sverige. Lars Taxén har även skrivit en rapport om Skottlands sjukvård som du hittar här på webben under rapporter: Skottland visar vägen

Se filmen här

Ångest i kvadrat

Gisèle Caumont i Mora och Jamie Bolling i Smöråker har dagligt behov av personlig assistans. De berättar här om om hur personlig assistans enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, fungerar i vardagen och om kampen för sina mänskliga rättigheter. De berättar också om ångesten för smittorisken under Covid. Gisèle Caumont är aktiv i STIL (personlig assistans; ett kooperativ utan vinstintresse) och Jamie Bolling, är engagerad i Independent Living. Filmare är Birgitta Hörnström och Gunnar Lindholm. Musiken är gjord av Joachim Hafergut.

Se filmen här