Följ nyhetsflödet när det gäller kommissionens samhällsområden.

Här publicerar vi pressmeddelanden, kortare debattartiklar och andra aktuella frågor från olika medier som berör Medborgarkommissionens arbete. Tanken är att stimulera till den diskussion som förväntas komma ur arbetsgruppernas konkreta granskningsarbete. Författarna står själva för sina åsikter i de debattartiklar som publiceras. Hör gärna av dig om du vill tipsa om något intressant som passerar i nyhetsflödet. Skriv i så fall till kommission2020@gmail.com.

Via filter kan du söka för att se om det finns något kring ett område som särskilt intresserar dig. 

(1 träff)
Mån 4 jan 2021

Den svenska förvaltningsmodellen bör prövas

Märkligt nog vågar inte kommissionen tala klarspråk om de grundläggande o­rsakerna till just dessa strukturella problem, nämligen att marknadiseringen har lett till en destruktiv kostnadsjakt hos inte bara de privata utförarna utan alla aktörer, även kommunerna. Det skriver de tidigare ministrarna Lars Engkvist och Lars-Erik Lövdén på DN Debatt.

Den stegvisa överföringen av de offentliga välfärdssystemen till en konkurrensutsatt marknad har lett till kraftig underbemanning, alltför många timanställda, orimliga arbetsförhållanden med hårt pressade scheman och dåligt ledarskap. Idéerna om New public management har tillsammans med Lagen om valfrihet, LOV, varit drivande i denna marknadisering av såväl sjukvården som äldreomsorgen.

Till detta kommer pandemins effekter för arbetsmarknaden. Arbetslösheten bedöms på det nya året öka till ofattbara 10 procent. Ökningen sker dessvärre samtidigt som även samhällets arbetsmarknadspolitiska redskap, de offentliga arbetsförmedlingarna, förbereds för en marknadisering; privata företag ska ersätta de offentliga institutionerna.

Coronakommissionens första rapport pekar på de, som man kallar, strukturella problemen inom äldreomsorgen. Det är dels problemet med det dubbla huvudmannaskapet, dels problemen med underbemanning, bristande kompetens och bristande ledarskap.

Märkligt nog vågar inte kommissionen tala klarspråk om de grundläggande o­rsakerna till just dessa strukturella problem, nämligen att marknadiseringen har lett till en destruktiv kostnadsjakt hos inte bara de privata utförarna utan alla aktörer, även kommunerna.