Följ nyhetsflödet när det gäller kommissionens samhällsområden.

Här publicerar vi pressmeddelanden, kortare debattartiklar och andra aktuella frågor från olika medier som berör Medborgarkommissionens arbete. Tanken är att stimulera till den diskussion som förväntas komma ur arbetsgruppernas konkreta granskningsarbete. Författarna står själva för sina åsikter i de debattartiklar som publiceras. Hör gärna av dig om du vill tipsa om något intressant som passerar i nyhetsflödet. Skriv i så fall till kommission2020@gmail.com.

Via filter kan du söka för att se om det finns något kring ett område som särskilt intresserar dig. 

(1 träff)
Tis 14 sep 2021

Hög tid att låta yrkeskunskapen råda - marknaden löser inga problem

Det är hög tid att åter professionalisera vården, skriver Ylva Vladic Stjernholm i Läkartidningen. Hon är docent och överläkare i obstetrik och gynekologi på Karolinska universitetssjukhuset.

Motivet när marknadsreformer infördes på politisk eller ideologisk grund i hälso- och sjukvården var att effektivisera, eftersom professionell styrning ansågs ineffektiv. När New public management (NPM) nådde Sverige på 1990-talet såg många inget problem med att samma logik skulle gälla för offentlig sjukvård och skola som för bilindustrin. Internationella forskare konstaterade att man i Sverige verkade ha en nästan religiös tilltro till att marknaden skulle lösa alla problem, och påpekade att den offentliga sektorn inte kan betraktas som en marknad eftersom den finansieras av medborgarnas skatter.

Otaliga rapporter som strömmat in under coronapandemin visar att marknadslogik inte är någon mirakellösning för sjukvårdens svårigheter. Trots att de privata vårdgivare som driver 29 procent av sjukvården i Stockholmsregionen finansieras av offentliga skattemedel skyddas de från insyn på grund av aktiebolagslagen (SFS 2005:551) och offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400).

Anställda i privata vårdföretag har inte arbetsplikt gentemot den offentliga sjukvården ens i krissituationer, och de privata vårdgivarnas bidrag med personal till intensivvården minskade under pandemin. Detta bidrog till ökade arbetsuppgifter för de offentligt anställda, vars semestrar och ledigheter i många fall drogs in, eftersom arbetsgivare i offentlig vård har rätt att beordra arbete om patientsäkerheten riskeras. Den stora arbetsbelastningen i den offentliga sjukvården har medfört att läkare och sjuksköterskor sagt upp sig, vilket innebär en kompetensförlust. Effekterna för befolkningen kan bli förödande.