Följ nyhetsflödet när det gäller kommissionens samhällsområden.

Här publicerar vi pressmeddelanden, kortare debattartiklar och andra aktuella frågor från olika medier som berör Medborgarkommissionens arbete. Tanken är att stimulera till den diskussion som förväntas komma ur arbetsgruppernas konkreta granskningsarbete. Författarna står själva för sina åsikter i de debattartiklar som publiceras. Hör gärna av dig om du vill tipsa om något intressant som passerar i nyhetsflödet. Skriv i så fall till kommission2020@gmail.com.

Via filter kan du söka för att se om det finns något kring ett område som särskilt intresserar dig. 

(1 träff)
Fre 11 jun 2021

Stockholm saknade krisledning i pandemins början

Stockholm är den region som drabbats värst i landet vad gäller antalet insjuknade och döda i covid-19. Regionledningen har låtit konsultföretaget KPMG göra en oberoende utredning av hur ledarskapet och samarbetet med vården fungerat, huruvida organisationen och beredskapsplaner varit anpassade för den långdragna pandemin och hur kommunikationen internt och externt fungerat. Regionen är skyldig enligt lag att ha en uppdaterad krisberedskapsplan, men en giltig sådan saknades vid tiden för utbrottet. Den icke-uppdaterade beredskapsplanen hade många brister: den var inte anpassad för ett långdraget förlopp, ledningsansvaret var oklart och den hade otydlig innebörd av olika beredskapslägen samt en organisationsstruktur och ett arbetssätt som inte harmonierade med beredskapsplanerna på akutsjukhusen. Det skriver Läkartidningen i en redogörelse för den omfattande rapporten.

KPMG:s utredning är omfattande, och man har lämnat en rapport på 600 sidor. Det måste ha varit en formidabel uppgift att granska över 4 000 dokument, intervjua över 250 personer och granska viktiga händelser och beslut. Rapporten har många förtjänster, men är svårgenomtränglig på grund av den stora textmassan, och det är en utmaning att extrahera viktigare aspekter från många mera perifera observationer. Man har förtjänstfullt sammanställt en detaljerad tidslinje av beslut tagna av olika aktörer, viktiga händelser och statistik som är värdefull för förståelsen av pandemiförloppet och dess hantering.