Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Skottlands sjukvård, hur omsorgstagarna upplever tillvaron inom äldreomsorgen eller vad som ligger bakom de förändringar som lett till dagens skolsystem? Vill du bli inspirerad av idéer och erfarenheter av välfungerande verksamheter? Här lägger vi ut böcker, rapporter, längre artiklar, forskningsinitiativ med mera som berör kommissionens arbete. Hör gärna av dig om du har något intressant material som du tycker att fler bör känna till. Skicka i så fall ett meddelande till kommission2020@gmail.com.

Via filter kan du söka för att se om det finns något kring ett område som särskilt intresserar dig.

(1 träff)
Mån 7 feb 2022

Asylsökande och papperslösa i coronapandemin - delrapport från Medborgarnas coronakommission

Ett samhälle är bara så starkt som den svagaste länken, brukar det sägas. Humanitära organisationer använder sig i katastrofsituationer av filosofin att alltid tänka på den mest utsatta så att alla kommer med. No one is safe until everyone is safe. Så skriver arbetsgruppen kring asylfrågor inom Medborgarkommissionen i förordet till sin delrapport.

Den svenska migrationspolitiken har sedan en längre tid lett till att allt fler människor lever i vårt samhälle utan sociala skyddsnät, utan ekonomiska möjligheter att klara sig och utan tillgång till möjligheter att skydda sig mot sjukdom och få vård när de behöver. Om det är något ett samhälle inte har råd med i en pandemi är det ett skuggsamhälle.

Läs hela rapporten här.