Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Skottlands sjukvård, hur omsorgstagarna upplever tillvaron inom äldreomsorgen eller vad som ligger bakom de förändringar som lett till dagens skolsystem? Vill du bli inspirerad av idéer och erfarenheter av välfungerande verksamheter? Här lägger vi ut böcker, rapporter, längre artiklar, forskningsinitiativ med mera som berör kommissionens arbete. Hör gärna av dig om du har något intressant material som du tycker att fler bör känna till. Skicka i så fall ett meddelande till kommission2020@gmail.com.

Via filter kan du söka för att se om det finns något kring ett område som särskilt intresserar dig.

(1 träff)
Mån 17 jan 2022

Klimatet och Coronapandemin - delrapport från Medborgarnas coronakommission

Coronapandemin liksom klimatförändringarna utgör globala kriser som hotar existentiella mänskliga behov. Vi kan lära av pandemins förhoppningsvis mer kortsiktiga effekter på våra samhällen för att bättre förstå vilka förändringar de mer långsiktiga klimatförändringarna kommer att medföra.

Eftersom våra samhällen har blivit allt mera komplexa och eftersom energibehovet därigenom ständigt eskalerar är det värt att påpeka att pandemin har påskyndat en polarisering mellan rika och fattiga i väldigt många länder.  Läs resten av rapporten Klimatet och Coronapandemin.