Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Skottlands sjukvård, hur omsorgstagarna upplever tillvaron inom äldreomsorgen eller vad som ligger bakom de förändringar som lett till dagens skolsystem? Vill du bli inspirerad av idéer och erfarenheter av välfungerande verksamheter? Här lägger vi ut böcker, rapporter, längre artiklar, forskningsinitiativ med mera som berör kommissionens arbete. Hör gärna av dig om du har något intressant material som du tycker att fler bör känna till. Skicka i så fall ett meddelande till kommission2020@gmail.com.

Via filter kan du söka för att se om det finns något kring ett område som särskilt intresserar dig.

(1 träff)
Ons 27 okt 2021

Sjukvården och coronapandemin, delrapport från MCK

sjukvardsrapport.jpg
Medborgarnas coronakommission har arbetat med att undersöka sjukvårdens situation, svårigheter och möjligheter under hela pandemin. Undersökningen har haft personalens villkor och problem som främsta fokus. Idag lanseras resultatet.

Medborgarnas Coronakommission startades med den tydliga målsättningen att skildra covid-pandemin underifrån, från dem som på olika sätt påverkades av situationen.

Denna rapport om sjukvården under pandemin bygger till stor del på alla de vittnesmål vi har samlat in, kompletterade med fakta och relevant forskning. Här finns också en vetenskapligt grundad beskrivning av vilka faktorer som påverkar människor i en stressad arbetsmiljö. Rapporten avslutas med en analys av de systembrister som skapade problem när sjukvården tvingades anpassa sig till kraven från en tidigare okänd samhällssmitta.

Delrapporten har tagits fram av Temagrupp Sjukvård som ingår i Medborgarnas coronakommission.

Läs eller ladda ner rapporten här