Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Skottlands sjukvård, hur omsorgstagarna upplever tillvaron inom äldreomsorgen eller vad som ligger bakom de förändringar som lett till dagens skolsystem? Vill du bli inspirerad av idéer och erfarenheter av välfungerande verksamheter? Här lägger vi ut böcker, rapporter, längre artiklar, forskningsinitiativ med mera som berör kommissionens arbete. Hör gärna av dig om du har något intressant material som du tycker att fler bör känna till. Skicka i så fall ett meddelande till kommission2020@gmail.com.

Via filter kan du söka för att se om det finns något kring ett område som särskilt intresserar dig.

(1 träff)
Mån 12 okt 2020

Etikgruppens rapport skickad till regeringskommissionen

I mitten av september skickade sex aktiva personer i medborgarkommisionen in en rapport om etiska frågor och ställningstaganden under pandemin. De skickade den i eget namn eftersom den bland annat tar upp smittspridningsstrategier och andra aspekter som medborgarkommissionen inte arbetar med.