Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Skottlands sjukvård, hur omsorgstagarna upplever tillvaron inom äldreomsorgen eller vad som ligger bakom de förändringar som lett till dagens skolsystem? Vill du bli inspirerad av idéer och erfarenheter av välfungerande verksamheter? Här lägger vi ut böcker, rapporter, längre artiklar, forskningsinitiativ med mera som berör kommissionens arbete. Hör gärna av dig om du har något intressant material som du tycker att fler bör känna till. Skicka i så fall ett meddelande till kommission2020@gmail.com.

Via filter kan du söka för att se om det finns något kring ett område som särskilt intresserar dig.

(1 träff)
Sön 7 jun 2020

Skottland visar vägen

sjukvard_kirurgi.jpg
I januari 2020 hölls ett seminarium om sjukvårdens organisation i Skottland. Seminariet byggde bland annat på en rapport av Lars Taxén, medlem i Nätverket Gemensam Välfärd och kontaktperson för Medborgarnas coronakommission.

I Skottland bygger sjukvården i första hand på samarbete mellan olika aktörer i stället för konkurrens mellan privata och offentliga aktörer. I den rapport som presenterades på ett seminarium i januari 2020, arrangerat  av Arena Idé, tar författaren och forskaren Lars Taxén upp hur vården i Skottland är organiserad, hur den växte fram och vilka resultat som uppnåtts. Han går även igenom några ”brytpunkter” där skillnader mellan skotsk och svensk sjukvård framstår som tydligast.