Kom med i arbetet

Medborgarnas coronakommission tar inte ställning i olika diskussioner om smittspridningsstrategier och vilka av dessa som varit framgångsrika eller ej. Vi engagerar oss i ett granskningsarbete som rör grundläggande strukturer och förutsättningar när det gäller makt, styrning och ansvar inom olika delar av välfärden och samhällsservicen. Vi vill till exempel undersöka hur personalens villkor ser ut och hur deras kunskaper och erfarenheter tas tillvara i den dagliga verksamheten.

Vi kommer att knyta oberoende forskare och experter till detta arbete men målsättningen är att det ska bli en medborgarnas och folkrörelsernas coronakommission, i första hand byggd på uppgifter, vittnesmål och kunskaper från de som idag står vid krisfronten: personal, patienter, brukare och deras respektive organisationer.

Du som själv har erfarenheter av hur krisen drabbar och ni som tillhör en organisation som ser hur samhällsstrukturerna behöver stärkas - anslut dig till vårt gemensamma granskningsarbete. Och du som finns inom en verksamhet som fungerar väl är varmt välkommen att dela med dig av dessa erfarenheter. Vi välkomnar alla som med utgångspunkt i demokratiska principer och allas lika värde vill delta i arbetet.

Gå till medborgarkommissionen.se/temagrupperDär hittar du ett antal av de temagrupper som är aktuella. Lämna ett vittnesmål, berätta om dina erfarenheter, eller anslut dig till arbetet i en temagrupp.

Vi granskar

  • nedskärningar i kommuner och regioner
  • en uppsplittrad vård utan samordning mellan regionerna
  • en vinstdriven marknadsanpassning av olika slag i välfärden, köp- och säljsystem och olika styrsystem som hämtats från den privata sektorn, som påverkat verksamheternas innehåll lika väl som beredskapslager av läkemedel och utrustning
  • inhyrning från bemanningsföretag, visstidsanställningar och timvikariat i stället för tillräckligt med fast anställd personal,
  • arbetsmiljöproblem, brist på utbildning och fackliga rättigheter för stora delar av personalen i omsorgen
  • osäkra anställningsförhållanden och låga löner som tvingar människor att arbeta när de är sjuka och ställer en stor grupp människor utanför trygghetssystemen
  • brist på social bostadspolitik som leder till hemlöshet och skapandet av nya utsatta grupper som inte kan skyddas mot smitta
  • en migrationspolitik som leder till skapandet av ett skyddslöst skuggsamhälle
  • klimatkrisen som ökar risken för okontrollerad spridning av virussmittor