Bidra till ny kunskap - gå med i en temagrupp

Medborgarkommissionens granskningsarbete kommer att organiseras i temagrupper utifrån de olika samhällsområden vi vill arbeta med. Här är några exempel på områden. Hör av dig om du vill vara med i någon av dem. Eller föreslå andra teman.

Hälso- och sjukvård

Vad krävs för att skapa en effektiv och hälsofrämjande hälso- och sjukvård? Vilka brister ser vi idag? Brist på resurser eller brist på ledning och styrning? Eller både och? Temagruppen Hälso- och sjukvård granskar situationen och föreslår förändringar. Läs mer om hur arbetet fortskrider här 
medborgarkommission.se/temagrupper-sjukvard

Äldreomsorg

Vilka förändringar krävs för att äldreomsorgen ska fungera väl? Hur hänger personalens arbetsvillkor ihop med möjligheten för äldre att kunna leva ett värdigt liv? Temagruppen Äldreomsorg granskar situationen och föreslår förändringar. Läs mer om hur arbetet fortskrider här medborgarkommission.se/temagrupper-aldreomsorg

Skola för alla åldrar

Lära för livet är viktigt för oss alla. Hur skapa en jämlik och kreativ skola för alla barn och ungdomar? 

LSS, socialförsäkringar

Alla har rätt till ett värdigt liv på så jämlika villkor som möjligt. Mänskliga rättigheter omfattar oss alla. Hur ser det ut i verkligheten? Hur är villkoren för personer med funktionsnedsättningar, långtidssjukskrivna, personer med psykiska besvär mm? Temagruppen LSS - socialförsäkringar granskar coronakrisens verkningar för olika utsatta grupper i samhället. Läs mer om arbetet här
medborgarkommission.se/temagrupper-lss

Bostads- och trafikpolitik

Hur bostäder och kommunikationer planeras och fungerar avgör i hög grad hur männikors förutsättningar ser ut när det gäller jobb, hälsa och ett dagligt liv. Temagruppen Bostad och kommunikationer granskar hur krisen slagit mot olika områden och föreslår förändringar. Följ arbetet här
medborgarkommission.se/temagrupper/bostad

Fackliga rättigheter

Hur ser det ut på arbetsplatserna egentligen? Vilka rättigheter har anställda i praktiken inom olika områden? 

Asylrätt och migration

Omfattar de mänskliga rättigheterna verkligen alla människor? Vilka faller utanför? Hur påverkar coronakrisen frågan om gränskontroller, asylrätten, eller olika spelregler för arbetskraftsinvandring och annan migration. Temagruppen Asylrätt granskar migrationsmyndigheternas verksamhet ocg politikernas ambitioner. Läs mer här
medborgarkommission.se/temagrupper-asyl

Klimatkrisen

Den globala uppvärmningen innebär också att nya smittor sprids på ett okontrollerat sätt.