På den här sidan publicerar vi olika vittnesmål, rapporter, statistik och andra fakta som Temagruppen Asylrätt kommit fram till i sitt gemensamma arbete. Sammankallande i gruppen är Maria Sundvall. Kontakta henne på e-postadress asyl.kommission2020@gmail.com.

I senaste numret av sitt nyhetsbrev Asylnytt skriver FARR (Flyktinggrupppernas riksråd) om vad pandemin inneburit för asylsökande, flyktingar och andra migranter. Där finns beskrivningar av svårigheten att ta sig till ett asylland, av försämrat mottagande, och av mer osäkra rättsprocesser. Pandemin har också medfört en mer pressad situation för dem som sitter i förvar och för papperslösa som inte kan isolera sig hemma och skydda sig för virus. Vår temagrupp kommer att granska hur dessa och andra förhållanden slagit i Sverige och påverkat människors villkor i coronakrisen.

Läs mer här
https://www.farr.se/sv/aktuellt-a-press/asylnytt

Svårare än förut för ensamkommande

”En ung man jag känner har fått en soffa att bo på, men då pendlar han lång väg varje dag och dessutom är det ett gäng killar som inte pluggar. Han får sova i deras vardagsrum och de lever ett helt annat sorts liv. Så det funkar ju nästan inte att kunna plugga där. De som har fått uppehållstillstånd enligt gymnasielagen måste klara gymnasiet, inom den stipulerade tiden. Och dessutom ska de vara anställningsbara och kunna få ett fast jobb inom sex månader. Det var helt orealistiskt redan tidigare, och ännu mer nu under pandemin.”

Karin Fridell är ordförande för Föreningen Stöttepelaren som stödjer ensamkommande barn i hela landet.

Läs mer här...