Här publicerar vi arbetet med att granska hur etiska förhållningssätt har praktiserats inom äldreomsorg, sjukvård, socialförsäkringar och andra välfärdsystem. Sammankallande i gruppen är Irene Wanland. Du kan kontakta henne via e-post kommission2020@gmail.com 

Lotta Vahlne Westerhäll, professor i offentlig rätt, talar om vad som krävs när det gäller utbildning och annan kompetens för att åstadkomma ett etiskt förhållningssätt i välfärdsystemen. I det här fallet gäller det främst rättssäkerhet inom sjukförsäkringen. 
Klicka på länken för att se filmen.

Etikrapport inskickad

Ett antal ledamöter i Medborgarkommissionens etikgrupp skickade i mitten av september in en delrapport till regeringens granskningskommission. Läs mer här