Här publicerar vi vittnesmål, nyheter och aktiviteter som rör klimatfrågor och hur vi kan skapa en hållbar värld. Sammankallande i arbetsgruppen är Gunnar Lindholm, du kan nå honom via e-post kommission2020@gmail.com