På den här sidan publicerar vi olika vittnesmål, rapporter, statistik och andra fakta som Temagruppen LSS-socialförsäkringar kommit fram till i sitt gemensamma arbete. Sammankallande i gruppen är Nisse Sandqvist. Kontakta honom på e-postadress lss.kommission2020@gmail.com.

LSS-lagen och coronaviruset

Jag sammanfattar vår situation med ett enda ord: ångest. Detta är inte helt nytt, vår ångest för oss som har personlig hjälp på grund av ett mycket betydande handikapp. Vår ångest fanns även innan coronaviruset fanns: i flera år har LSS-lagen amputerats regelbundet av regeringen, som anser att den kostar för mycket. Ja, vi kostar för mycket och får ofta höra ordet "fusk", som om vi alla skulle fuska. Vid förfrågningar om ökning av tilldelade timmar eller helt enkelt när du begär en tilldelning finns det en enorm risk att du förvägras det. Så skriver Gisele Caumont i en personlig betraktelse.

Läs mer här...

Daglig verksamhet -
en livsnödvändighet

Under pandemin har kommuner stängt eller kraftigt begränsat så kallad daglig verksamhet för människor med intellektuell funktionsnedsättning. Det görs av smittskyddsskäl och är tänkt att vara en temporär åtgärd i väntan på att smittspridningen ebbar ut.

Men redan 2014 kom en prejudicerande dom i Högsta förvaltningsdomstolen som innebär att människor som har fyllt 67 år inte längre har rätt till daglig verksamhet. Gruppen äldre med LSS-insats växer och därmed ökar kostnaderna för landets kommuner. Kommuner i hela landet har sedan dess nekat äldre personer daglig verksamhet med hänvisning till domen, som ett sätt att spara pengar. 

Klicka på bilden för att se filmen. 

Hur många minuter tar ditt toalettbesök?

Hur många minuter tar ditt toalettbesök? Om du är i behov av stöd genom LSS behöver du redovisa för myndigheterna exakt hur lång tid du behöver hjälp, innan det kan bli aktuellt för dig att bli beviljad personlig assistans. Ett exempel från nätverket Slussa.se visar vilka detaljer som kan krävas, här ur ett 30-sidigt frågeformulär:

6. Behöver den sökande hjälp/stöd med att gå på toaletten? Hela toalettbesöket räknas som en aktivitet. De moment som ingår i aktiviteten är bl a att förflytta sig på och av toalettstolen, hantering av kläder före och efter toalettbesök, torka och tvätta sig. Tänk på kateter, blöja, lavemang etc. Behövs dubbel assistans?

Läs mer här...