Här kan du hitta längre artiklar till de ingångar som ligger på medborgarkommission.se/temagrupper. Du kan söka i filtret på titeln till eller några ord i den artikel du letar efter.
(1 träff)
Lör 12 sep 2020

Hur många minuter tar ditt toalettbesök?

Hur många minuter tar ditt toalettbesök? Om du är i behov av stöd genom LSS behöver du redovisa för myndigheterna exakt hur lång tid du behöver hjälp, innan det kan bli aktuellt för dig att bli beviljad personlig assistans. Ett exempel från nätverket Slussa.se visar vilka detaljer som kan krävas, här ur ett 30-sidigt frågeformulär.

 Den här förnedrande processen blir ofta juridik när kommun och försäkringskassa ifrågasätter och den enskilde tvingas strida för sin rätt till assistans. Framför allt vill Försäkringskassan se till att så många som möjligt beviljas hjälp eller stöd mindre än 20 timmar per vecka, vilket gör att de "jagar" minuter vid varje tillfälle. Det är inte värdigt ett välfärdssamhälle. I en pandemi innebär det dessutom att marginalerna för tillkommande smittskyddsåtgärder saknas. I praktiken beskär systemet som det är utformat människors möjligheter att leva ett värdigt liv, genom de hårda villkoren för att bli beviljad assistans. 

Ur frågeformuläret:

6. Behöver den sökande hjälp/stöd med att gå på toaletten? 
Hela toalettbesöket räknas som en aktivitet. De moment som ingår i aktiviteten är bl a att förflytta sig på och av toalettstolen, hantering av kläder före och efter toalettbesök, torka och tvätta sig. Tänk på kateter, blöja, lavemang etc. Behövs dubbel assistans? 

6a. Hur många tillfällen under ett dygn uppskattar den sökande behov av hjälp/stöd? 

6b. Hur lång tid uppskattar den sökande att det tar vid varje tillfälle? 

6c. Handläggarens bedömning: Är sökandens behov av stöd väl klarlagt? 

6d. Handläggarens bedömning: Är behovets omfattning i tid väl klarlagt? 

6e. Finns det omständigheter som påverkar bedömningen av den sökandes behov, i form av intyg (t ex medicinskt underlag)? 

6f. Finns det omständigheter som påverkar bedömningen av den sökandes behov, i form av information från förskola/skola/fritids/korttidsvistelse, daglig verksamhet eller annat? 

6g. Finns det omständigheter som påverkar bedömningen av den sökandes behov, genom att behovet tillgodoses på annat sätt enligt 7 § LSS? 

6h. Bedömer du att aktiviteten/aktiviteterna ingår i grundläggande behov enligt 9a § LSS? 

6i. Bedömer du att aktiviteten/aktiviteterna ingår i andra personliga behov enligt 9a § LSS? 

6j. Behöver den sökande detta stöd för att tillförsäkras goda levnadsvillkor enligt 7 § LSS? 

6k. Handläggarens förslag till tidsåtgång. Grundläggande behov: _ tim/vecka. 

6l. Handläggarens förslag till tidsåtgång. Andra personliga behov: _ tim/vecka.