Här kan du hitta längre artiklar till de ingångar som ligger på medborgarkommission.se/temagrupper. Du kan söka i filtret på titeln till eller några ord i den artikel du letar efter.
(1 träff)
Sön 13 sep 2020

Marknadsparadigmet råder

Alla verksamhetschefer och administratörer jag har jobbat under de senaste åren har varit fångna i marknadsparadigmet. Det berättar Gabor Tiroler, som efter sin pensionering vikarierat som sjukgymnast både i offentlig och privat regi.

Efter min pensionering har jag vikarierat som sjukgymnast i äldrevården på deltid några månader varje år. Jag har arbetat i kommunal och privat regi, i två olika kommuner och hos tre olika privata vårdgivare. Senaste perioden arbetade jag på ett kommunalt äldreboende fram till i februari 2020.

Efter samtal med arbetskamrater, boende och anhöriga har jag intrycket att det inte varit några större skillnader om den som ansvarade för driften var kommunen eller en privat vårdgivare. Alla verksamhetschefer och administratörer har varit fångna i marknadsparadigmet.

Systemet med upphandlingar skapar också en lång rad problem. En privat vårdföretagare jag arbetade hos befanns vara så vinstinriktad att den blev fråntagen ”sitt” äldreboende. Kommunen slöt avtal med kommunen i stället. De uppgifter om vårdtagarna som det privata företaget lagrat blev dock inte tillgängliga för efterträdarna. Det var väl en hämnd för att inte heller den privata vårdföretagaren fått tillgång till kommunens journaler vid förra bytet. Kommunen kan i sin tur bli fråntagen sina tre centra vid nästa upphandlingsomgång. Det är inte alls självklart att kommunen i första hand sluter avtal med det kommunala vårdföretaget, och vid kaffet diskuterade personalen vem som skulle få gå vid ett skifte och vem som skulle få följa med.

”Vi kanske blir uppköpta vid nästa upphandling”, klagade en av sjuksköterskorna i fikarummet.

”Ingen vill nog ha oss”, tröstade distriktssköterskan som satt bredvid.

Ett vårdföretag jag vikarierade hos lockade äldre som bodde hemma med att de skulle få utskrivet bättre (dyrare) hjälpmedel än vad de fick hos kommunen om de valde detta företag för sin hemtjänst. Hjälpmedel som de inte behövde. Ett annat vårdföretag vårdade anhöriga till ledningen, anhöriga som sedan deltog i personalmiddagen. Ett konkurrerande företag erbjöd äldre att de inte skulle behöva betala avgift för hemtjänsten om de valde detta företag.

Gabor Tiroler
MPH, leg.sjukg, folkhälsovetare, lärare i rehabilitering, pensionär och vikarie