På den här sidan publicerar vi olika vittnesmål, rapporter, statistik och andra fakta som Temagruppen Bostad och kommunikationer kommit fram till i sitt gemensamma arbete. Sammankallande i gruppen är Eva Nikell. Kontakta henne på e-postadress kommission2020@gmail.com.

34 punkter för social upprustning - mot gängkriminalitet

På Norra Järva Stadsdelsråds årsmöte beslutade mötet att anta 34 punkter för social upprustning. Punkterna ska ses som ett svar på regeringens 34 punkter mot gängkriminalitet, varav de allra flesta är repressiva.

Likvärdig skola, förskola och meningsfull fritid

1. Alla barn ska vara behöriga till gymnasiestudier 2. Alla lärare i utsatta områden ska vara behöriga - högre löner, betald vidareutbildning mm 3. Fler elevassistenter och språkstödjare i förskolor och skolor 4. Läxhjälp till alla som behöver det, ökat stöd till elever med särskilda behov 5. Föräldraråd och elevråd i alla skolor 6. Sommarskolor och kolloverksamhet, stöd till skolresor 7. Studievägledning och meningsfulla sommarjobb 8. Alla ungdomar ska garanteras utbildning och vägar till meningsfulla jobb, en andra chans ska alltid finnas för dem som skolan har missat 9. Barnomsorg och fritidsgårdar även för de föräldrar som måste jobba på kvällarna 10.

Läs mer här