• PlayIngen frågade mig

  Ingen frågade mig

  Ampan Kühn är konstnär och konsthantverkare. Hon har en kognitiv funktionsnedsättning. I många år har daglig verksamhet varit hennes största glädje i livet. För många innebär pensionering från arbetet en lugnare tillvaro och välbehövlig vila efter ett långt arbetsliv men för många med daglig verksamhet utgör verksamheten hela meningen med tillvaron. Något alternativ finns inte och många "pensioneras" därför mot sin vilja. I filmen "Ingen frågade mig" berättar Ampan Kühn hur det känns att inte längre få gå till daglig verksamhet. En film av Birgitta Hörnström och Gunnar Lindholm.

 • PlayTrängsel?

  Trängsel?

  Vad är egentligen trängsel? Och hur kan trängsel gestalta sig under en pandemi? Filmaren Gunnar Lindholm har skapat en liten ironisk kommentar.

 • PlayHemlighuset

  Hemlighuset

  Med hänsyn tagen till intresset av att hålla på företagens affärshemligheter döljs allt mer av fakta och förhållanden även inom den offentliga sektorn. Det senaste är Skolverkets hemligstämplande av skolornas elevunderlag och resultat. Vill vi ha det så här?

 • PlayFritt fall - om kulturarbetarnas situation under pandemin

  Fritt fall - om kulturarbetarnas situation under pandemin

  Hör rösterna från musiker, sångare, dansare, skådespelare, författare, bildkonstnärer, revymakare, anställda och frilansare, många olika representanter för den svenska kulturscenen. Här finns några av landets mest kända kulturarbetare tillsammans med dem som arbetar bakom kulisserna, med tekniken eller administrationen, för att få kulturlivet att fungera. Varför ser det ut som det gör? Vad skulle krävas för att göra det annorlunda? Med nyligen bortgångne Sven Wollters ord: Kulturdepartementet borde vara det viktigaste departementet i regeringen.

  Filmen, som är gjord av Gunnar Lindholm, är 58 minuter lång.

 • PlayHemtjänst och Corona

  Hemtjänst och corona - vad händer under en pandemi?

  Samtal med brukare och personal inom hemtjänsten och utredare som berättar om vad Lagen om valfrihet - LOV - har inneburit för hemtjänsten på många håll, och hur situationen sett ut under pandemin. En film av Gunnar Lindholm. Ca 15 minuter.

 • PlayGranskning underifrån, utifrån eller på bredden

  Granskning underifrån, utifrån eller på bredden

  Ett filmat webbinarium där aktiva i Medborgarkommissionen samtalar om kommissionens arbete och om tillståndet inom äldreomsorgen. Rapporten om äldreomsorgen presenteras.

 • PlayAssistans är frihet

  Assistans är frihet

  En film om betydelsen av de rättigheter som LSS ger. Ett samtal med Gisèle Caumont, en rullstolsburen kvinna, som bland annat åkte från Mora till STockholm för att delta i den livsviktiga demonstrationen för att försvara LSS. Gunnar Lindholm och Birgitta Hörnström har filmat.

 • PlayOm rättssäkerhet inom sjukförsäkringen

  Om rättssäkerhet inom sjukförsäkringen

  Lotta Vahlne Westerhäll, professor i offentlig rätt med inriktning socialrätt, talar om vilken typ av utbildning som behövs för att anställda inom socialförsäkringsystemet ska kunna orientera sig på rätt sätt utifrån lagstiftningen. Hon är balnd annat författare till böckerna Arbets(o)förmåga och Läkarutlåtandet i sjukförsäkringsprocessen, och från och med den 1 januari 2021 ledamot i Försäkringskassans styrelse.

 • PlayEtik och rätt i rättsstaten

  Etik och rätt i rättsstaten

  Lotta Vahlne Westerhäll är professor i offentlig rätt. Här intervjuas hon om vad som krävs för att rättsliga regler och rättsstaten ska utgå ifrån ett etiskt normsystem. Etik och rätt hör ihop.

 • PlayBästa betyg

  Bästa betyg - en absurd skoldag

  En liten film om hur behovet av att locka fler elever till en skola där elevunderlaget är basen för skolpengen leder till en elev- och inkomstjakt genom betygsinflation i stället för seriös undervisning och bedömning av elevernas faktiska kunskaper och behov. 

  Bästa betyg är en kort spelfilmssatir om skolans värld av Gunnar Lindholm och Laszlo Schüszler.

 • PlayGrönt Initiativ i Tensta
  Grönt Initiativ tar nya grepp

  Grönt Initiativ i Tensta är en relativt nystartad medborgarrättsgrupp som försöker ta vara på de lokala resurserna i sin stadsdel. Bland annat så försöker man få stöd för att omvandla Tensta Gymnasiums byggnader - som stått tomma i många år - till en entreprenörspark för unga aktiva inom miljö och grönt företagande. Andra idéer som gruppen driver är möjligheten att odla upp den bördiga marken på Järvafältet och göra den till föremål för lokal matförsörjning. Här intervjuar Gunnar Lindholm Mariam Nordmark, som är en av de ledande aktivisterna i Grönt Initiativ. Mariam Nordmark medverkade också i World Social Forums digitala seminarium om stadsutveckling och klimatfrågor den 29 januari.

 • PlayUppmaning från en överläkare

  Uppmaning från en överläkare

  Johan Styrud, överläkare på Danderyds sjukhus och ordförande i Stockholms läkareförening, uppmanar oss alla att ta pandemins fortsatta effekter på allvar och följa alla förhållningsorder. Gunnar Lindholm filmade.

 • PlaySkottlands sjukvård visar vägen

  Skottlands sjukvård visar vägen

  Medborgarkommissionens medarbetare Lars Taxén har vid åtskilliga tillfällen hållit föredrag om vad som skiljer Skottlands sjukvårdsmodell från den svenska, och varför Skottlands modell fungerar bättre och kan tjäna som inspiration för Sverige. Lars Taxén har även skrivit en rapport om Skottlands sjukvård som du hittar här på webben under rapporter: Skottland visar vägen

 • PlayÅngest i kvadrat

  Ångest i kvadrat

  Gisèle Caumont i Mora och Jamie Bolling i Smöråker har dagligt behov av personlig assistans. De berättar här om om hur personlig assistans enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, fungerar i vardagen och om kampen för sina mänskliga rättigheter. De berättar också om ångesten för smittorisken under Covid. Gisèle Caumont är aktiv i STIL (personlig assistans; ett kooperativ utan vinstintresse) och Jamie Bolling, är engagerad i Independent Living. Filmare är Birgitta Hörnström och Gunnar Lindholm. Musiken är gjord av Joachim Hafergut.

På den här sidan kan du hitta videos och filmer som behandlar medborgarkommissionens frågor. Klicka på den aktuella filmen i länklistan till vänster.